images/LOGOPVTSM.jpg
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Panasonic AV-HS300E (AVHS300G, AV-HS300, AVHS300) compact multi-format HD-SDI / SD-SDI Digital Vision Mixer
Printer Friendly Tell a Friend
Panasonic AV-HS300E (AVHS300G, AV-HS300, AVHS300) compact multi-format HD-SDI / SD-SDI Digital Vision Mixer
Click Here for Larger Image
Price: SEK54,260.00 (SEK43,408.00 excl Moms)

Qty:

 Description

Panasonic AV-HS300 compact multi-format HD-SDI / SD-SDI Digital Vision Mixer

 

Multi Format Kompatibilitet
Worldwide SD och HD-format som stöds i en enhet. (Även om det inte blandade format)
SD. 480/59.94, 576/50i
HD. 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

 

6 ingångar (5 HD-SDI eller SDI, en DVI-I)
3 SDI-utgång och 3 HD analog komponentutgång
Valfritt HD Komponent Analog styrelsen

 

10 bitars Frame Synchroniser
För ökad flexibilitet, den inbyggda högpresterande 10-bitars Frame Synchroniser möjliggör växling utan stötar eller frysa till och med asynkron videosignaler.

 

Linjär Self Skriva
Både linjära och själv knappa är möjliga samt de viktigaste invertsocker.

 

Enkel textning
Mångsidig textning kan uppnås och förstärkas genom att lägga internatelever och färger snabbt och enkelt.

 

Flera gränssnitt för Versatile System Configuration
6 stämmer utgångar och en RS422-gränssnitt gör det möjligt konfiguration i en lång rad att byta alternativ.
För att komplettera IT-infrastrukturen i HS300 har en inbyggd nätverkskort som möjliggör enkel användning av en dator för att lägga till bilder och grafik.

 

Område för Växla Effekter
Enheten innehåller ett brett spektrum av helt enkelt drivs torka mönster gör den idealisk för live-situationer där snabbhet är avgörande och naturligtvis effektiv kapning och mixning.

 

12 volts drift
12 volts drift gör denna enhet idealisk för OB-applikationer

 The Panasonic AV-HS300 opens the door to HD/SD live, studio and post production switchers in one incredibly compact unit.


This switcher will operate in all recognised SD and HD formats giving producers the ability to rent locally or travel with a switcher that will work all over the world.


In order to facilitate the transition between SD and HD this unit allows seamless operation in both standards, thus future proofing yourinvestment.


Multiple inputs and outputs make this switcher ideal for all productions with numerous video inputs and destinations. 


Live, recorded or in a post production environment the AV-HS300 will out-perform any other switcher in this price range. In fact it will out-perform many units of a much higher cost.


Simple operation and rugged construction allow this unit the versatility to appear in the gallery of a major TV Broadcast studio, in the rig of a music concert TV recording, on board an OB truck, in a Post Production facility, for media training/education or for any application where a reliable, high quality/low cost video switcher is required.

Multi Format Compatibility
Worldwide SD and HD formats supported in one unit. (Although not mixed formats)
SD. 480/59.94, 576/50i
HD. 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

 

6 inputs (5 HD-SDI or SDI, 1 DVI-I)
3 SDI output and 3 HD Analog Component Output
Optional HD Component Analog Board

 

10 bit Frame Synchroniser
For added versatility, the in-built high performance 10bit Frame Synchroniser enables switching without shock or freeze even with asynchronous video signals.

 

Linear Self Keying
Both Linear and self keying are possible as well as key invert.

 

Easy Titling
Versatile titling can be achieved and enhanced by adding boarders and colours quickly and easily.

 

Multiple Interfaces for Versatile System Configuration
6 tally outputs and an RS422 interface enable configuration in a wide range of switching options.
To complete the IT infrastructure the HS300 has a built in network interface enabling easy use of a PC to add images and graphics.

 

Range of Switching Effects
The unit includes a wide range of simply operated wipe patterns making it ideal for live situations where speed is essential and of course effective cutting and mixing.

 

12 volt operation
12 volt operation makes this unit ideal for outside broadcast applications.

 


Availability: normalt Leveranstid 10 dagar
Weight: 4000 gr

 Reviews


Rate this product.
Product isn't rated yet.  Write a review.                                Profvideotapes is  a  UCG .AB webshop      Tel : 0687-40034    /   email :  info@profvideotapes.com    
                                Gillhov 548,   84561 Svenstavik Sweden.      Publizised  prices  are  subject to   final  confirmation .
ViArt - PHP Shopping Cart