WWW.PROFVIDEOTAPES.COM

We are based in a 1300m2 building in the middle of Jämtland, in the little village Gillhov ,part of Bergs Commune. PROFVIDEOTAPES

Företaget ligger ca. 25 km öster om Svenstavik, och ca. 80 km söder om Östersund. Vår adress är: UCG AB, Gillhov 548, 84561 SVENSTAVIK, SVERIGE.
Telefon: 0687-40034, . Bankinformation: Bankgiro: 5787-3416
Profvideotapes.com är internetportalen för U.C.G AB. Org.nr 556444–3801

WWW.PROFVIDEOTAPES.COM

IS A UCG AB WEBSHOP

OUR COMPANY ADDRESS IS GILLHOV 548

84561 SVENSTAVIK SWEDEN

TEL +46-687-40034

EMAIL INFO@PROFVIDEOTAPES.COM

WEBSITE ADDRESS ;

WWW.PROFVIDEOTAPES.COM

VAT: SE556444-3801

Das Unternehmen befindet. 25 km östlich von Svenstavik und ca. 80 km südlich von Östersund. Unsere Adresse lautet: UCG AB, Gillhov 548, 84561 Svenstavik, Schweden.
Telefon:+46-687-40034 Fax:+46-687-40044. Bankverbindung: Bank Giro: 5787-3416
Profvideotapes.com ist das Internet-Gateway für UCG AB. Org.nr 556444 – 3801

info@profvideotapes.com

COMPANY REGISTRATION NUMBER;

F-SKATTE

556444-3801